About me

Mechowo, gm. Płoty, powiat Gryficki – mała wioska i wielkie marzenia – tu wszystko się zaczęło.

Scratch off the World – to jedno z marzeń dzieciństwa o posiadaniu mapy do zdrapywania miejsc, które się odwiedziło.

W roku 2011 ukończyłam Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach. Rozpoczęłam studiowanie,  nie tylko tego co związane z finansami, rachunkowością i ekonomią na Uniwersytecie Szczecińskim, ale także studiowanie mapy świata.  W 2011 roku zaczęłam swoją przygodę z podróżowaniem.

Od tamtej pory, każde polskie lato przepracowałam po to, aby za zarobione pieniądze móc zobaczyć kolejny kawałek świata.

Każdy z wyjazdów miał dla mnie ogromne znaczenie. Jednak ten pierwszy, zagraniczny wyjazd do Egiptu oraz pięć miesięcy spędzonych na wymianie w ramach programu Erasmus w Porto, w Portugalii  zajmują szczególne miejsce w mojej pamięci.

Podczas pobytu w Egipcie zrozumiałam, że mogę zrezygnować z prezentów urodzinowych, walentynkowych czy nawet tych na gwiazdkę, że nie muszę być w kinie dwa  razy w miesiącu, a najlepszym prezentem od najbliższych będzie parę groszy do skarbonki. Zaoszczędzone pieniądze wolę przeznaczyć na kolejną podróż niż wydać na rzeczy.  To co zobaczę, ludzi których poznam, to zostanie na zawsze w mojej pamięci.

Pobyt w Porto dodał mi odwagi, z którą rozpoczynam podróż życia – dziesięć miesięcy na studiach w Hanoi, w Wietnamie.

Jak to wszystko możliwe? Recepta jest dość prosta – wystarczy mocno chcieć, a chęci poprzeć działaniami.  Do tego niezbędni są życzliwi ludzie, których na swojej drodze miałam wielką przyjemność poznać .


Mechowo, Ploty municipality, Gryficki county – a small village and big dreams – that’s where it all started.

Scratch off the World – it was one of my childhood dreams to have a scratch-off map and only reveal the ones I visited.

In 2011 I graduated from Boleslaw Chroby High School in Gryfice and started studying, not just the economics, finances and accountancy at University of Szczecin but also the map of the world. In 2011 I started my traveling adventures.

Since then every Polish summer I worked really hard just so I can get enough money to see another part of the world.

Every trip was really important to me yet it was the first journey abroad, to Egypt and the five months I spent with the Erasmus Student Exchange programme in Porto, Portugal have a very special place among my memories.

My time in Egypt taught me that I can give up on birthday presents, Valentine’s Day gifts and even stuff under the Christmas Tree, that I don’t have to be in the cinema twice a month and the best gift will be a few pennies in the piggy bank. The money saved up is better spent on another trip than things. What I’ll see and the people I’ll meet will live forever in my memories.

Staying in Porto gave me courage to begin the adventure of a lifetime – 10 months at a university in Hanoi, Vietnam.

How is all this possible? The recipe is simple – take a lot of willingness and top it up with actions. You need some kind people whom I’ve had a pleasure to cross paths with.